1. محسن ملکی , بررسي ضايعات پاتولوژيك ناشي از آلودگي تجربي با قارچ آسپرژيلوس فوميكا توس در ماكيان , سومين سمينار بهداشت و بيماريهاي طيور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محسن ملکی , بررسي كشتارگاهي ضايعات پاتولوژيك روده هاي كوچك و بزرگ شتر , خلاصه مقالات سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محسن ملکی , بررسي باليني و هيستوپاتولوژيك پيوند اسفنكتر سرپستانك در گاو , كتابچه مقالات ارائه شده در سومين سمپوزيم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. محسن ملکی , بررسي ضايعات(ميكروسكوپي و ماكروسكوپي)بيماري پولوروم در بوقلمونهاي جوان , سومين سمينار بهداشت و بيماريهاي طيور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. محمدرضا امامی , احمدرضا موثقی , محسن ملکی , کامران سرداری , ضایعات جلذی پرولیفراتیو و نئوپلاستیک در اسبک12 مورد در سالهای 1375 تا 1385 , ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. میر داریوش شکوری , حسن کرمانشاهی , محسن ملکی , تاثیر پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای در جیره های نیمه خالص بر ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی , سومین کنگره علوم دامی کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. حسن برجی , محسن ملکی , غلامرضا رزمی , سیما پرنده شیروان , Prevalence and pathological lesions of Dipetalonema evansi in camels of slaughter house in Mashhad , همایش منطقه ای اولویت های تحقیقاتی شتر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. غلامرضا محمدی , محسن ملکی , جلال سعادتی , فرامرز هاشمزهی , زخداد التهاب قارچی شکمبه بدنبال تجویز تریمتوپریم و سولفادیازین در گوساله های یک گاوداری شیری , سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. غلامرضا محمدی , محسن ملکی , محمدرضا اصلانی , مهرداد مهری , کامران شریفی , موارد مشکوک وقوع بوتولیسم در یک گاوداری شیری , چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. غلامرضا محمدی , محسن ملکی , تقی رهرائی , مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد , سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. فرزاد حیاتی , محسن ملکی , کامران سرداری , امیر افخمی گلی , محمد عزیز زاده , مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. حسام الدین حلیمی , علی میرشاهی , حسام الدین سیفی , محسن ملکی , حسین کاظمی مهرجردی , استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره , هشتمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. احمدعلی محمدپور , محسن ملکی , تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی , نهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. حسن برجی , غلامرضا رزمی , احمدرضا موثقی , سیدابوالقاسم نقیبی , محسن ملکی , مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد , هفتمین همایش سراسری و دومین کنفرانس منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. جلیل مهرزاد سلاکجانی , محسن ملکی , احمدرضا راجی , غلامرضا رزمی , مطالعه میکروسکپ نوری و الکترونی هسته و سیتوپلاسم نوتروفیل های شتر , اولین کنگره ملی شتر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹