1. امجد بلوچ , داور شاهسونی , محسن ملکی , بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۳۱-۳۶
  2. مجید فرهودی , رضا طرقی , محسن ملکی , محمدرضا باسامی , سعید چرخکار , بیماری مارک در مرغ های گوشتی حراسان،اصفهان و تهران , علوم دامپزشکی ایران , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۲
  3. عباس پرهام , محسن ملکی , محمود ادیب نیشابوری , نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر , پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت , دوره ( ۷۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۱۹۳-۱۹۶
  4. غلامرضا رزمی , محمدرضا باسامی , محسن ملکی , گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد , تحقیقات دامپزشکی , دوره ( ۶۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۷, صفحه ۱۴۳-۱۴۵